Kontakt

Tel./fax: +420 377224639
E-mail: infokieselcs.cz

O nás

Společnost KIESEL TRADE CS s.r.o. byla založena roku 2008 se záměrem působit na trhu jako autorizovaný zástupce americké firmy TEREX|FUCHS pro Čechy a Slovensko, s předmětem činnosti – prodej nových i použitých nakladačů uvedené značky, poskytování záručního i pozáručního servisu, opravy nakladačů, prodej náhradních dílů k nim.

Od vzniku společnosti dne 11.8. 2008 do 30.6. 2009 byla spoluvlastníkem firma SILSCRAP a.s., patřící do šrotařské skupiny „DEMONTA Group“. Tato skutečnost se však postupem času ukázala na trzích v České i Slovenské republice jako obchodně nevhodná, proto na základě podnětu druhého společníka – firmy Kiesel GmbH – došlo k ukončení spolupráce. Od 1.7. 2009 je společnost vlastněna jediným subjektem – společností Kiesel GmbH.


Společnost KIESEL TRADE CS s.r.o. v současné době působí na českém a slovenském trhu jako jediný oficiální autorizovaný zástupce zn. TEREX|FUCHS, tzn. prodejce nových, předváděcích i použitých nakladačů této značky, náhradních dílů a příslušenství k nim, i jako jediný oficiální autorizovaný poskytovatel servisu (záručního, pozáručního i mimořádného).
Dále nabízí prodej nových, předváděcích a použitých stavebních strojů značek HITACHI, Mecalac, Dumperů Terex, Giant a IHIMER, stejně jako pracovních zařízení k těmto strojům značek GENESIS, Demarec, MSP a MTB.

Společnost prodává a servisně zajišťuje nové, použité stroje a náhradní díly k nim ve vysoké kvalitě v požadovaných dodacích lhůtách, a daří se jí tím uspokojovat rostoucí potřeby zákazníků z obou uvedených zemí.

Společnost je certifikována Certifikátem jakosti dle ISO 9001. Systém managementu kvality společnosti tvoří jednotný integrovaný systém řízení firmy, společnost KIESEL TRADE CS s.r.o. se i do budoucna zavázala neustále zlepšovat efektivnosti řízení, především prostřednictvím stanovených cílů politiky jakosti, vytyčených cílových hodnot, používaných programů a odpovídajících kontrolních mechanizmů.

Společnost nabízí zákazníkům mobilní (kolové i pásové), stacionární i speciální (s vyvýšenými sloupy podvozku) nakladače značky TEREX|FUCHS pro širokou škálu použití v odpadovém hospodářství (recycling), zpracování šrotu železných i neželezných kovů, ve dřevařském průmyslu i v oblasti překládky (zejména v přístavech) s klasickými rameny i s rameny k víceúčelovému využití. Společnost samozřejmě nezapomíná, a i to je logicky předmětem nabídky, na příslušenství k těmto nakladačům (drapáky, magnety, háky, nůžky na šrot, zařízení na drcení betonu, nůžkolisy) a odpovídající napojovací, rychloupínací mechanizmy (connect), pracující na bázi mechanického manuálního napojení, ale dnes i napojení automatického (quick-connect, oil-connect), pracujícího bez zásahu obsluhy nakladače a vystupování strojníka z kabiny nakladače.