Nejnovější informace o Skupině Kiesel a ve Skupině Kiesel naleznete na webu naší mateřské společnosti KIESEL GmbH.www.kiesel.net